หน้าเว็บ

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Wing 7 RTAF 、กองบิน 7 ครบรอบ 36 ปี 、36 Years of PRIDE 、1982 - 2018 、。。


Published on Feb 20, 2018
กองบิน 7 ครบรอบ 36 ปี 、。。
Wing 7 、RTAF 、。。
36 Years of PRIDE 、1982 - 2018 、。。
By ข้าราชการกองบิน 7 、。。

กองบิน 7 ครบรอบ 36 ปี สาน เสริม สร้าง หน่วยให้มีทหาร อาวุธฯ และกลยุทธ์ฉลาด 、。。

36 ปี กองบิน 7 ขอบขอบพระคุณอดีตผู้บังคับบัญชา และผู้เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ กองบิน 7 .. พวกเราสัญญาจะ ' สาน เสริม สร้าง ' กองบิน 7 ให้มั่นคงและยั่งยืน สืบไป 、。。

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2561 .. พล.อ.อ.จอมรุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ได้เดินทางมาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 36 ปี กองบิน 7 ทั้งนี้ ได้มีการแสดงการบินสวนสนามทางอากาศ 2 หมู่บิน ประกอบด้วย การแสดงการบินของเครื่องบิน SAAB 340 จำนวน 3 ลำ เครื่องบินกริพเพนจำนวน 6 ลำ และการแสดงหมู่บินเกียรติยศ เครื่องบินกริพเพ่น การบินแสดงสมรรถนะ จำนวน 1 ลำ และเฮลิปคอบเตอร์ แบบ 11 EC 725 บินสาธิตการค้นหาช่วยชีวิตผู้ประสบภัย .. จากนั้น ผบ.ทอ.ได้ตรวจแถวกำลังพลและอากาศยานที่ประจำการ ณ กองบิน 7 、。。

พล.อ.อ.จอม กล่าวให้โอวาทแสดงความชื่นชม ที่กองบิน 7 ได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ก็เนื่องมาจากความรัก ความสมัครสมานสามัคคีการร่วมแรง ร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้บังคับบัญชา ทั้งในอดีต และปัจจุบันตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน  ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจทุ่มเทและเสียสละ ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองบิน 71ในยุคของเครื่องบินโจมตี แบบที่ 5 (OV-10) ผลัดเข้าสู่ยุคของเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18(F-5A/B, F-5E/F) เครื่องบินตรวจการณ์ขับไล่ แบบที่ 18 (RF-5A) และปรับความสำคัญจากกองบิน 71 เป็นกองบิน7 จนถึงปัจจุบัน ที่บรรจุประจำการ Gripen 39 C/D และ SAAB 340 AEW กับระบบเชื่อมต่อข้อมูลทางยุทธวิธี รวมทั้งระบบอาวุธฯ ที่สมัยอีกหลายประเภท ณ ที่ตั้งกองบิน 7 นี้ 、。。
------------------------------------------------------------------------------
กองบิน 7 เริ่มจัดตั้ง ณ อ่าวจุดเสม็ด อ.สัตหีบจ.ชลบุรี ต่อมาในปี 2494 มีการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยจัดตั้งเป็น “กองบินน้อยที่7” เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2494 กองทัพอากาศได้ปรับโครงสร้างกองทัพอากาศใหม่ โดยได้ยุบเลิกกองบินภาคและตั้งกองบินยุทธการขึ้นแทน “กองบินน้อยที่ 7” จึงได้กลายเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองบินยุทธการ จนกระทั่งปี 2506 กองทัพอากาศได้แก้ไขอัตรา โดยให้เปลี่ยนชื่อจาก “กองบินน้อยที่ 7” เป็น “กองบิน7” ได้เปลี่ยนภารกิจจากขับไล่ยุทธวิธี เป็น กองบินสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีตามยุทธศาสตร์ชาติในขณะนั้น

กองทัพอากาศได้มีนโยบายปรับวางกำลังของกองทัพอากาศเพื่อความเหมาะสมทางด้าน ยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศในแถบภาคใต้ตอนบนและใต้ กำหนดให้สนามบินเป็นม่วงเรียงซึ่งเป็นสนามบินเก่าที่ทหารญี่ปุ่นสร้างขึ้นไว้ใช้งาน ตั้งแต่ปี 2486 ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ ตำบลหัวเตย และบางส่วนของตำบลมะลวน อ.พนพิน จว.สุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งกองบิน 71 โดยได้ปรับย้ายกองบิน 7 จากอ่าวจุกเสม็ด อ.สัตหีบจ.ชลบุรี มายังที่ตั้งใหม่นี้ เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2525 หรือเป็นที่รู้จักในนามสนามบินหัวเตย โดยให้โอนเครื่องบินโจมตีแบบที่5 (OV-10) จำนวน 11 เครื่องจากฝูงบิน 531 กองบิน 53 จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาประจำการในฝูงบิน711 กองบิน 71 ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ 15 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 7 จวบจนปัจจุบัน

เมื่อปี2554 กองบิน 7 ได้รับบรรจุเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20(Gripen 39 C/D) เครื่องบินควบคุมแบบที่ 1 (SAAB 340 AEW) เครื่องบินตรวจการณ์ลำเลียงแบบที่ 17 (SAAB 340 B) และเครื่องบินลำเลียง แบบที่ 17 (SAAB 340 B) เข้าประจำการ รวมถึง“ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการ” เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญของกองทัพอากาศ ในการปฏิบัติการโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค” และ“ยุทธศาสตร์ 20 ปีกองทัพอากาศ”

กองบิน 7 เป็นกองบินต้นแบบ เป็นกองบินที่ปฎิบัติการ โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ของกองทัพอากาศ สู่การขับเคลื่อนกองบิน 7 ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลส่งผลให้กองบิน 7 มีความพร้อม ในการเตรียมกำลัง และ การปฏิบัติภารกิจที่กองทัพอากาศได้มอบหมาย เหนือน่านฟ้านภาทักษิณ และการปฎิบัติการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบภัย ขอสัญญาว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาและจะยึดมั่น ในเจตนารมณ์ที่จะ สานเสริม สร้าง กองบิน 7 ให้มั่นคง ยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารอากาศคนปัจจุบัน และอดีตผู้บังคับบัญชาของกองบิน7 เพื่อให้กองบิน 7 เป็นกองบินฉลาด ที่มีทหารอาวุธและ กลยุทธที่ฉลาดเพื่อความมั่นคงของชาติ และความผาสุกของประชาชนต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สำรวจยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี'61 ที่ พล.ม.2 รอ.

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี'61 ที่ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2561 ที่ผ่านมา ทางกองทัพบกไทย ได้นำยุทโธปกรณ์แบบต่างๆ มาจัดแสดงมากมาย...ลองมาสำรวจดูครับว่ามียุทโธปกรณ์ใหม่ๆ อะไรกันบ้าง...

สำรวจ เรือหลวงสุโขทัย (442) ด้วยภาพ..

สำรวจ เรือหลวงสุโขทัย (442) เรือคอร์เวท สังกัด กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ ซึ่งมาจอดที่ท่าเทียบเรือ ของ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี'61 เปิดให้เด็กๆ เยาวชน รวมทั้งประชาชน ได้เยี่ยมชมเรือ เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2561 ที่ผ่านมา..

Sea Power Of The Royal Thai Navy

ประมวลภาพถ่าย เรือรบประเภทต่างๆ ของกองทัพเรือไทย โดยเป็นการรวบรวมและคัดเลือกภาพที่สื่อแสดงให้เห็นถึงกำลังทางเรือของกองทัพเรือไทย ทั้งนี้การรวบรวมภาพเรือรบดังกล่าวยังมีไม่ครบทุกแบบเรือที่มีอยู่...ซึ่งภาพเรือที่พอจะรวบรวมได้ อาทิ เรือฟริเกตที่สังกัดอยู่ใน กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ จำนวน 6 ลำ ประกอบด้วย เรือฟริเกตชุด ร.ล.นเรศวร 2 ลำ (421 และ 422) ,เรือฟริเกตชุด ร.ล.เจ้าพระยา 4 ลำ (455 ,456 ,457 และ 458)  รวมทั้งมีภาพเรือในสังกัดกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ คือ เรือคอร์เวทชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ 2 ลำ (441 และ 442) ,เรือคอร์เวท-เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำชุด ร.ล.คำรณสินธุ 3 ลำ (531 ,532 และ 533) นอกจากนั้นก็ยังมีภาพเรือล่าทำลายทุ่นระเบิด...สังกัดกองเรือทุ่นระเบิด จำนวนหนึ่งด้วย...

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ทอ.ก้าวสู่หน่วยงานรัฐบาลดิจิทัล 、Digital Air Force to Network Centric Ai...


Published on Feb 16, 2018
ทอ.ก้าวสู่หน่วยงานรัฐบาลดิจิทัล 、。。
Digital Air Force to Network Centric Air Force 、。。
Clip ประกอบการบรรยายพิเศษ ผู้บริหารระดับสูง ทอ. เมื่อ 16 ก.พ.2561 、。。
By กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 、。。
Credit : RTAF 、。。

สารคดีวันพระบิดาฝนหลวง


Published on Dec 23, 2017
ฝนหลวง กับกองทัพอากาศ 、。
สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงของกองทัพอากาศ ได้ให้การสนับสนุน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการฝนหลวง โดยได้สนับสนุนเครื่องบินและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการจัดตั้ง ฐานปฏิบัติการฝนหลวงในสนามบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ กองทัพอากาศสนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) จำนวน ๖ เครื่อง จากฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก, เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) จำนวน ๔ เครื่อง จากฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (ALPHA JET) จำนวน ๒ เครื่อง จากฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการปฏิบัติการ จำนวน ๕ ฐานปฏิบัติการ 、。。

โครงการพระราชดำริ ฝนหลวง ถือเป็นพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงบรรเทาทุกข์ให้พสกนิกรชาวไทยจนทุกวันนี้ โดยวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” บรรดานักบินที่มีประสบการณ์จะมาบอกเล่าถึงความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่นี้

Walk Around: Tank Of The Royal Thai Army..

เดินสำรวจ รถถังหลัก OPLOT-T ,M48A5 รถถังเบา COMMANDO STINGRAY และ VT-4 รถถังหลักแบบใหม่ล่าสุดของกองทัพบกไทย>>

OPLOT-T

M48A5

COMMANDO STINGRAY

VT-4