หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการต่อเรือ OPV ลำที่ 2 (เรือหลวงตรัง)

OPV ลำที่ 1 (เรือหลวงกระบี่ 551)
กองทัพเรือไทยมีความต้องการ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) จำนวน 6 ลำ ตามแผน.. แต่ ณ ปัจจุบัน มีเข้าประจำการแล้ว 3 ลำ ประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ชุดเรือหลวงปัตตานี (511 ,512) และ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ชุดเรือหลวงกระบี่ (551) โดยเรือในชุดนี้ที่อยู่ระหว่างการต่ออีก 1 ลำ คือ เรือหลวงตรัง
-------------------------------------------------------------------------

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรม : เรือหลวงกระบุรี (457) และ เรือหลวงสายบุรี (458)

ประมวลภาพกิจกรรมของ เรือหลวงกระบุรี (457) และ เรือหลวงสายบุรี (458) สังกัดกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ >>วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ชมเรือรบ 40 ลำ ในงาน IFR 2017, Pattaya City


“มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน” ในพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ 2017 : International Fleet Review 2017 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560 ที่พัทยา มีเรือรบ กองทัพเรือไทยเข้าร่วมสวนสนาม 15 ลำ เรือจาก กองทัพเรืออาเซียน 12 ลำ เรือจาก กองทัพเรือนอกอาเซียน 13 ลำ รวมทั้งสิ้น 40 ลำ มีกำลังพลรวม 6,067 คน รวมทั้งการเดินพาเหรดทางบกจาก ทร.ชาติต่างๆ

ถ่ายทำโดยทีมงาน Battlefield Defense : https://www.facebook.com/Battlefield-...


รถถังหลัก OPLOT-T อีก 5 คัน นำส่งถึงประเทศไทย

ภาพถ่ายอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 รถถังหลัก OPLOT-T จำนวน 5 คัน สำหรับกองทัพบกไทย ซึ่งถูกนำส่งจากประเทศยูเครน ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว รถถังดังกล่าว จำนวน 5 คัน ที่ทางการยูเครนนำส่งให้ทางการไทย ทำให้มียอดรวมของ รถถังหลัก OPLOT-T ที่ทางการการไทยได้รับ ณ เวลานี้เป็นจำนวนรวม 36 คัน จาก 49 คัน ยังคงเหลือค้างส่งอีก 13 คัน โดยล่าสุดรถถังทั้ง 13 คัน ทางการยูเครนแจ้งว่าทำการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงแค่รอผู้แทนของทางการไทยเดินทางมาทำการตรวจรับ.. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการต่างๆ ทางการยูเครนจะได้นำส่ง รถถังหลัก OPLOT-T จำนวน 13 คัน ที่เหลือดังกล่าว ให้กับทางการไทยต่อไป..
ภาพถ่ายจาก: >
https://www.facebook.com/groups/thai...1359249108755/
Wassana Nanuam

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รถถังหลัก OPLOT-T และ VT-4 ของกองทัพบกไทย

ประมวลภาพรถถังหลักใหม่ของกองทัพบกไทย 2 แบบ คือ รถถังหลัก OPLOT-T และ VT-4
รถถังหลัก OPLOT-T

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ระบบ ESM ที่ติดตั้งกับเรือรบของกองทัพเรือไทย

นอกเหนือจากระบบอาวุธที่ติดตั้งกับเรือแล้ว เรือรบของกองทัพเรือไทย ประเภทต่างๆ ได้รับการติดตั้ง ระบบอำนวยการรบ ,ระบบเรดาร์ ,ระบบควบคุมการยิง ,ระบบตรวจการณ์ ,ระบบสื่อสาร ,ระบบการควบคุมเรือ และอื่นๆ.. ที่มีความทันสมัยอยู่หลายระบบ หนึ่งในนั้นคือระบบ ESM ซึ่งก็คือ ES-3601S - Tactical Radar ESM and Surveillance System โดยทำการติดตั้งทั้งกับเรือเก่าที่ได้รับการปรับปรุง และเรือที่อยู่ระหว่างต่อใหม่ เรือที่ได้รับการติดตั้งระบบนี้ อาทิ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ,เรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร ,เรือฟริเกตชุดเรือหลวงเจ้าพระยา ,เรือคอร์เวตชุดเรือหลวงรัตนโกสินทร์ ,เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง เรือหลวงตรัง (อยู่ระหว่างการต่อ) และเรือฟริเกตสมรรถนะสูง เรือหลวงท่าจีน (อยู่ระหว่างการต่อ) เป็นต้น