หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

RTAF F-5 E/F Tiger II & Tigris/Super Tigris in Thailand 、。。

เผยแพร่เมื่อ 21 พ.ค. 2018
40th Year Anniversary F-5 E/F in Thailand Since 1978 、。。
By RTAF 、。。

RTAF F-5 E/F Stories in Thailand 、。。

The Royal Thai Air Force (RTAF) had their F-5s undergo an entensive upgrade program, resulting in the aircraft re - designated as F-5T Tigris .. They are armed with Python III and IV missiles; and equipped with the Dash helmet-mounted cueing system 、。。

Similar programs have been carried out in Chile and Brazil with the help of Elbit .. The Chilean upgrade, called the F-5 Tiger III Plus, incorporated a new Elta EL/M-2032 radar and other improvements .. The Brazilian program, re - designated as F-5M, adds a new Grifo - F radar along with several avionics and cockpit refurbishments, including the Dash helmet .. The F-5M has been equipped with new weapon systems such as the Beyond Visual Range Derby missile, Python IV short - range air - to - air missile, SMKBs smart bomb, and several other weapons 、。。

F-5E Tiger II & F-5T-Tigris/Super Tigris of the Royal Thai Air Force :-
https://thaimilitaryandasianregion.wo...

RTAF F5 E:F Upgrade .. Super Tigris :-
https://drive.google.com/file/d/1BV2j...

RTAF Core Values 2556 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF Strategy 20 Years .. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (ฉบับเผยแพร่) 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

War History Documentary、Collection 、。。
https://plus.google.com/u/0/collectio...
--------------------------------------------------
ใน VDO นี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ RTAF F-5 E/F พูดถึงความเป็นมา ภารกิจ และเกียรติประวัติในการรบของเครื่องบินขับไล่ F-5E/F ในระหว่างที่บรรจุเข้าประจำการอยู่ในกองทัพอากาศตลอด 40 ปี ที่ผ่านมา... นอกจากยังกล่าวถึงเครื่องบินขับไล่ F-5E/F ที่ได้รับการปรับปรุงขีดความสามารถทางการรบ เพื่อให้พร้อมรับกับภัยคุกคามอยู่เป็นระยๆ นับตั้งแต่บรรจุเข้าประจำการอยู่ในกองทัพอากาศเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2521 ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการปรับปรุงมาแล้ว 2 ครั้ง โดยบริษัท Elbit ,ประเทศอิสราเอล และการปรับปรุงล่าสุด ครั้งที่ 3 [VDO นาทีที่ 08.48]...เมื่อ กันยายน 2557 (36 ปี หลังเข้าบรรจุประจำการ) เป็นการเสริมสร้างเขี้ยวเล็บที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกองทัพอากาศ โดยการปรับปรุงนี้ เพื่อให้เกิดความเป็น Digital Air Force และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NETWORK CENTRIC AIR FORCE) จึงจำเป็นต้องมีเครื่องบินที่มีขีดความสามารถในการตอบสนองภารกิจของกองทัพอากาศได้อย่างทันท่วงที...

ที่ผ่านมานั้น บริษัท Elbit ได้ทำการปรับปรุง F-5T Tigris ของฝูงบิน 211 และการปรับปรุงครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้สูงกว่า F-5T Tigris...จะเพิ่มขีดความสามารถดังนี้
- การปรับปรุงระบบ Avionic
- การติดตั้ง Missiom Computer
- การปรับปรุงห้องนักบิน โดยติดตั้งจอภาพสี 3 จอ
- การจัดหาหมวกบินติดศูนย์เล็ง DASH IV
- ระบบนำทางด้วย GPS
- ระบบ Electro-optic
- ที่สำคัญยังสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศ Python-5 Missile และ Derby Missile อาวุธปล่อยนำวิถีระยะไกลกว่าสายตาเป็นครั้งแรก

เมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จ...F-5T Tigris จะถูกเรียกว่า "F-5ST Super Tigris"

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Saab JAS 39C/D Gripen – Cockpit video...

-------------------------------------------------------------------

360 video with Gripen pilot


Saab 39 Gripen SundayJAS 39 Gripen High Speed Flyby...


วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประมวลภาพ เรือหลวงท่าจีน (471) ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา

ประมวลภาพ เรือหลวงท่าจีน (471) ณ อู่ต่อเรือบริษัท DSME ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา (ช่วงเดือนเมษายน 2560 - เมษายน 2561)
------------------------------------------------------------------
เรือหลวงท่าจีน จอดเทียบท่า ที่อู่ต่อเรือ บริษัท DSME_โพสต์ภาพ เมื่อ 1 พ.ค.2560
เรือหลวงท่าจีน ออกทดสอบทดลองเรือในทะเล เมื่อเดือนธันวาคม 2560
คณะเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ เยี่ยมชมเรือและติดตามความคืบหน้าในการต่อเรือ...ที่อู่ต่อเรือของบริษัท DSME เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ภาพเรือหลวงท่าจีนล่าสุด เมื่อเดือนเมษายน 2561