หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจความพร้อมการสวนสนามทางเรือนานาชาติ...


"เรือรบอาเซียน" พร้อมสวนสนามทางเรือ
เรือหลวงถลาง พร้อมรับพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ


เรือหลวงถลาง พร้อมรับพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ 20 พ.ย.60 นี้